Početna - Izrada software-a

Izrada programa po narudžbi, programiranje, software, development


Izrada software po narudžbi

Izrada programa po narudžbi je proces koji ako se ispravno vodi može biti ugodan i izazovan,
a rezultat je aplikacija koja će Vam na kraju povećati profitabilnost i olakšati svakodnevni rad.

Dakako ovaj proces ima svoje prednosti i mane u odnosu na kupnju gotovog rješenja.

I prednosti i mane uvijek predočavamo našim klijentima.

Prednosti izrade softvera po narudžbi:  

• Može se razviti aplikacija koja ne postoji na tržištu
• Software je potpuno prilagođen vašem poslovnom procesu
• Sudjelovanje u razvoju i zadovoljstvo stvaranja nove vrijednosti
• Ovako razvijeni software Vam istinski i bez kompromisa pomaže u radu i povećava produktivnost i profitabilnost Vašeg posla

Postoje dakako i mane izrade: [na vrh]

• Rok isporuke (software ne možete dobiti odmah)
• Razvoj zahtijeva Vaše vrijeme i sudjelovanje u specificiranju aplikacije i prenošenju Vašeg znanja u program koji se razvija
• Viša cijena nego za gotovo rješenje iz kutije
• Potrebno je neko vrijeme uhodavanja i prevladavanja "dječjih bolesti" novo izrađene aplikacije

Koliko to košta? [na vrh]

Generalnu cijenu razvoja softvera je jednostavno nemoguće odrediti bez detaljnog  specificiranja posla.Cijena ovisi jedino o procijenjenom opsegu posla.

Koji su rokovi isporuke? [na vrh]

Rokovi isporuke ovise o kompleksnosti naručenog programa s tim da praktički nije moguće razviti novi proizvod za manje od 3 tjedna.
U našoj praksi najčešće su rokovi isporuke između 40 i 60 dana, a bilo je slučajeva kad je razvoj trajao i više od 6 mjeseci.

Možete li riješiti moj problem? [na vrh]

Iz naše  referentne liste možete vidjeti koliko je širok spektar područja za koje smo napravili software (od programiranja chipova do velikih aplikacija za radiološke odjele).
Sigurni smo da možemo ponuditi softversko rješenje i za Vaš problem.
Kontaktirajte nas.

Reference [na vrh]

Naše reference sa područja razvoja aplikacija po narudžbi:

Naručitelj: Odvjetnički ured Zoran Zović
Izrađena aplikacija: Exsecutor

Exsecutor

Opis: Exsecutor je aplikacija odvjetnički ured i prvenstveno služi za praćenje velikog broja ovršnih predmeta.

Software prati sve pravne statuse jednog ovršnog predmeta, na jednostavan način omogućava ispis pravno valjanih ovršnih dokumenata,omota spisa,opomena pred ovrhu, ovršnih prijedloga na temelju vjerodostojnih isprava itd..

Software ima modul za automatski izračun odvjetničkih i bilježničkih troškova sukladno važećim tarifama. Aplikacija se spaja sa Internet bankarstvom i provjerava uplate ovršenika i sukladno uplatama mijenja statuse ovršnih predmeta.

Dio aplikacije je i kalendar odvjetničkih obveza sa alarmima i podsjetnicima za sve predmete.

Poseban modul se brine o unosu svih vrsta sudske pošte.

Aplikacija Exsecutor omogućava izradu pravno valjanog ovršnog prijedloga sa izračunatim odvjetničkim troškovima u nekoliko minuta i s time omogućava pofitabilno vođenje poslovanja za ovrhovoditelje sa velikim brojem ovršnih predmeta.

Izazovi: Automatsko generiranje pravnih spisa, vremenski modul za alarmiranje, integracija sa Internet bankarstvom.
Naručitelj: CentralTubi d.o.o.
Izrađena aplikacija: TransportTubi

TransportTubi

Opis: Program služi za praćenje narudžbi za komercijalnu službu. Software prati narudžbu od unošenja,preko potvrde narudžbe,ukrcaja,organiziranja transporta i na kraju iskrcaja.U aplikaciji se prate svi kamionski transporti i ture.

U programu postoji baza svih dobavljača, kupaca i transportnih firmi. Program ima posebni dio koji je namijenjen ispisu na talijanskom jeziku(zemlja dobavljača). Sve naruđbe se mogu eksportirati u excel format.

Poseban izazov je dio programa koji služi za automatsku izradu sheme ukrcaja cijevi u kamione.

S obzirom da ukrcaj i razmještaj cijevi nije jednostavanu u programu je jednostavno izabrati narudžbu i dobiti shemu ukrcaja (npr. za narudžbu 0023/06 treba Vam ukupno 16 kamiona od toga u 5 kamiona ukrcajte 70m cijevi M100, 70m cijevi M60, 30m cijevi M40, u 4 kamiona ukrcajte.).

S ovim modulom se maksimalno štedi vrijeme koje je inače potrebno potrošiti da bi se za velike narudžbe optimalno ukrcali kamioni

Izazovi: Matematički algoritam za ukrcaj cijevi.
Naručitelj: Telcompact d.o.o.
Izrađena aplikacija: BIMP

BIMP

Opis: U suradnji sa stručnjacima iz Telcompact-a  sudjelovali smo u finaliziranju i dodatnom razvoju programa Bimp.

Ovaj software služi za praćenje i analizu utroška telefonskih razgovora. Uređaj se spaja na telefonske centrale po RS-232 protokolu, prikuplja informacije o telekomunikacijskom prometu i prikazuje ih klijentima u čitljivom grafičkom obliku.

Također, moguće je dobiti različite vrste izvještaja o telefonskom prometu

Izazovi: Komunikacija s telefonskom centralom, grafički izvještaji.
Naručitelj: Piel Dizala d.o.o.
Izrađena aplikacija: HelPi SMS

HelPi SMS

Opis: HelPi SMS je hardversko - softverski proizvod. Cijeli software se nalazi uprogramiran u atmelovom chipu Atmel ATMega32.

Sklop prima podatke iz upravljačke grupe lifta i u slučaju kvara šalje SMS na mobilni uređaj zaduženog servisera.

U SMS se nalazi identifikacija lifta, kod i kratki opis greške. Također, sklop omogućava zaglavljenim putnicima slanje SMS poruke serviseru.

U razvoju je verzija koja će omogućiti govornu vezu između servisera i zaglavljene osobe, a sukladno usklađivanju naših zakona o sigurnosti u dizalima sa legislativom europske unije.

Izazovi: Dizajn hardvera, komunikacija sa upravljačkim grupama i GSM modulima, programiranje što manjeg koda koji se može smjestiti na chip.
Naručitelj: PIEL dizala d.o.o
Izrađena aplikacija: ServisDizala

ServisDizala

Opis: Na osnovu našeg programa AutoServis izrađena je modificirana aplikacija koja u potpunosti prati proces servisiranja i održavanja dizala.

Svi servisi i ugrađeni dijelovi na svakom dizalo se prate u programu. Kroz aplikaciju se lako prati učinak servisnih timova.

Kroz modul za izdavanje računa se u par sekundi mogu izdati svi računi za paušalno ili izvanredno servisiranje za sve klijent  za tekući mjesec (više stotina računa odjednom).

Izazovi: Automatska kalkulacija i ispis troškova.
Naručitelj: Frim d.o.o. Split
Izrađena aplikacija: miniCRM

miniCRM

Opis: Aplikacija služi za praćenje baze klijenata i sve korespondencije s klijentima.

U svrhu marketinških akcija iz programa je moguće printati naljepnice sa adresama za slanje poštom za odabranu grupu klijenata.
Integracija sa mail klijentom.
Brzo pretraživanje baze podataka po svim poljima.

Izazovi: Intuitivno pretraživanje, inteligentan ispis naljepnica (ispis djelomično iskorištenih).
Naručitelj: ProAqua d.o.o.
Izrađena aplikacija: ArmisPro

ArmisPro

Opis: Aplikacija ArmisPro služi za praćenje ugovora i obračun provizije za sustave direktne prodaje.

Aplikacija omogućava definiranje više nivoa provizije za trgovačke suradnike, unos ugovora o prodaji, evidencija uplata, evidencija i ispis računa te obračun provizija za odabrano vremensko razdoblje.

Aplikacija nudi više vrsta izvještaja o prodaji (po proizvodima, suradnicima, regijama.)
Na jednostavan način mogu se implementirati veoma složeni multilevel obračuni provizije s velikim brojem vanjskih suradnika.

Izazovi: Programiranje fleksibilnih obračuna provizije.

Tehnologije u kojima razvijamo naše aplikacije:

Platforma: Windows

Programski alati: Microsoft  .Net platforma (većinom C# .Net) , Visual Basic 6.0 , C++, Bascom

Baze podataka: MS SQL Server, MySQL, Oracle, MS Jet Engine


Nazad
Nekretnine © HelioBit Traži na GoHome: nekretnine Zagreb design by Lada Aljinović