Početna - Program NekretnineHeliobit - Download


Program za nekretnine  
Download programa za  nekretnine


Program za nekretnine NekretnineHeliobit-DEMO funkcionalno nije ograničen
ni u kom pogledu tako da korisnik ima potpun uvid u snagu aplikacije.


Za ulaz u program koristite:
Ime: demo
Lozinka: demo


Aplikacija je dizajnirana za višekorisnički rad.
Nekretnine.mdb je baza ispunjena pokaznim podacima namijenjena demonstraciji mogućnosti NekretnineHELIOBIT.
Ova baza namijenjena Vama za testiranje, ocjenu i početni rad. Podaci u ovoj bazi biti će Vam sačuvani za daljnji rad nakon "demo" perioda.
Kroz sve procese unutar NekretnineHELIOBIT i u svakom trenutku iza F1 Vam stoji na raspolaganju pomoć.
Moguće je unijeti podatke o najviše 30 nekretnina ili koristiti aplikaciju NekretnineHELIOBIT-DEMO ne dulje od 3 mjeseca nakon čega prestaje mogućnost pohrane podataka. Podaci su sačuvani i njihovo korištenje je i dalje moguće, a po licenciranju proizvoda možete nastaviti s unosom. NekretnineHELIOBIT aplikacija testirana je na operativnim sustavima: Win98, WinNT, Win2000, WinXP.

Download:


Download aplikacije za XP operativni sustav:
NekretnineHelioBitXP.exe [cca 10 Mb]


Download aplikacije za ostale operativne sustave:
NekretnineHelioBit.exe [cca 19 Mb]


Upute:
NekretnineHeliobitUpute.pdf [cca 1 Mb]


  Nazad
Nekretnine © HelioBit Traži na GoHome: nekretnine Zagreb design by Lada Aljinović