Početna - Program NekretnineHeliobit - Učestala pitanja


Program Nekretnine Heliobit je rješenje za Vašu agenciju za promet nekretninama


Učestala pitanja


Uspješno sam instalirao program, ali ne mogu ući u njega! Program mi traži lozinku?

Za ulaz možete koristiti korisničko ime "demo" i lozinku "demo".

 

Unio sam nekretnine u bazu u toku demonstracijskog perioda. Da li ću ih morati unositi ponovno kad kupim licencu za program?

Ne. Možete nastaviti sa radom s već unesenim nekretninama.

 

Da li se na izvještaju o nekretnini može nalaziti logo naše agencije?

Da svakako, nakon kupnje licence pošaljete nam logotip, mi ga prilagodimo i od tada će se Vaš logotip nalaziti na svim izvještajima.

 

Možemo li izvještaje ispisivati na memorandume?

Da, ako imate memorandume sa već otisnutim logotipom vaše agencije prije ispisa nemojte označiti opciju "Prikaži zaglavlje i podnožje".

 

Može li program raditi u mreži?

Da. Potrebno je imati licence za svaku instalaciju, odabrati serversko računalo i stazu prema bazi na svakom računalu podesiti na dijeljenu mapu u kojoj se nalazi zajednička baza.

 

Nestale su mi nekretnine iz baze?

Prilikom upita na bazu provjerite postavke filtera na lijevoj strani. Da li ste brisali djelatnike ili mjesta? Brisanjem mjesta brišu se sve nekretnine u tom mjestu. Brisanjem djelatnika brišu se sve nekretnine koje je taj djelatnik unio! Ako koristite HelioBitArhiver vratite bazu arhiviranu prije promjena.

 

Mogu li dodati novu vrstu nekretnine u bazu npr. planinske kuće?

Da to je moguće. U meniju "Održavanje" daberite "Održavanje baze". U listi selektirajte tip objekta i kliknite "Dodaj". U naziv upišite "Planinska kuća" i kliknite "Dodaj".

 

Da li postoji način da podatke o nekretninama prebacim na Internet stranice bez ponovnog tipkanja podataka?

Da, pogledajte što mogu naši dodatni programi WebGenerator i 1-klik.

 

  [ na vrh ]

   Nazad
Nekretnine © HelioBit Traži na GoHome: nekretnine Zagreb design by Lada Aljinović