Početna - Program NekretnineHeliobit - Dodaci


Aplikacija za nekretnine, softver za agencije

Aplikacija Nekretnine Heliobit je prvi software za agencije na tržištu koji se može proširiti sa dodacima (eng: plug-ins). Ova tehnologija omogućuje naknadno dodavanje novih funkcija programu bez potrebe za ikakvim promjenama na postojećoj instalaciji. Na ovaj način uvelike se olakšava i pojednostavnjuje nadogradnja programa.
Na razvoj dodataka možete utjecati i vi svojim prijedlozima i sugestijama. Važno je napomenuti da se i izvještaji mogu implementirati kao dodaci.

Takoder, ako trebate specifični izvještaj isti je moguće naručiti da se izradi po Vašim željama.

Za postojeće licencirane korisnike NekretninaHeliobit većina dodataka će biti besplatna. Neki kompleksniji dodaci će se naplaćivati.

Za korisnike našeg godišnjeg paketa podrške svi dodaci će biti besplatni.


Trenutno postoje slijedeći dodaci:

StanjeBaze - Pregled stanja baze, broj pojedinih nekretnina, brzi pregled na Vaš portfolio

ExcelExport - Eksport podataka u excell datoteku,moguće je eksportirati bilo koju vrstu nekretnina, korisno je za razne vlastite preglede, izvještaje

ListaZadataka - organizator s kojim je moguće zadati zadatke pojedinim članovima Vašeg tima, pratiti obaveze, podsjetnik

Za više informacija o dodacima slobodno nas kontaktirajte.  Nazad
Nekretnine © HelioBit Traži na GoHome: nekretnine Zagreb design by Lada Aljinović